Valgseddel - sendes til ocsynnes@mimer.no

Kort presentasjon av de på valg.

Roy Årsnes, 63 år.
Innmeldt i AAMF: 1999
Ble valgt inn i styret i 2010 og har vært inn og ut som styremedlem og vara i flere
perioder, har vært inn og ut i Arrangementskomiteen fra 2011.
Han er ansatt i Fjord1 og er seilende.
Han er innstilt til styret.

Anne Mone Strandmann, 51 år.
Innmeldt i AAMF: 2001.
Ble innvalgt i styret i 2007 som styremedlem, har vært leder og er i dag styremedlem.
Ble innvalgt i arrangementskomitéen i 2010.
Ble innvalgt i regionstyret i Region midt i 2011.
Ble valgt som kasserer i 2016.
Hun er ansatt på innenriks og seilende.
Hun er innstilt til styret.

Johnny O. Kobbevik, 72 år.
Innmeldt i AAMF: 1974.
Ble innvalgt i styret fra 2007 til 2011, har vært i finans og kontrollnemda samt
valgnemnda og sitter i dag i styret som vara.
Han har vært tillitsvalgt i Fjord1 MRF i 8 år samt ansattrepresentant i konsernstyret.
Han er frimedlem og pensjonist, men jobber som tilkallingsvikar på innenriks.
Han er innstilt til styret.

Leif Hallvard Mork, 32 år.
Innmeldt i AAMF: 2019.
Han har seilt på offshore, og er seilende i innenriks.
Han er hovedtillitsvalgt i The Fjords.
Han er innstilt til styret.

Otto J. Hoddevik, 72 år.
Innmeldt i AAMF: 1980.
Ble innvalgt i styret i 2001 og har vært vara, styremedlem, nestformann og formann i
to perioder.
Han var medlem av forhandlingsutvalget utenriks 2002 – 2004.
Han har seilt på utenriks, jobbet som oppstartmaskinist og er i dag seilende i innenriks.
Han er innstilt til styret.

Oddgeir Gidske, 47 år.
Innmeldt i AAM: 2018
Han har seilt på fiskeri, på seismikk og i Transocean siden 2007.
Han er innstilt til styret.

Leeroy Nedregaard, 71 år.
Innmeldt i AAMF: 1974 til 1987. Sist fra 1989.
Ble innvalgt i styret i 2001, formann fra 2007 til 2010.
Har sittet i valgnemnden fra 2010.
Han har seilt utenriks, på cruise og vært ansatt på land. Siste 6 år i innenriks og er i
dag pensjonist.
Han er innstilt til styret.

Ole Christian Synnes, 46 år.
Innmeldt i AAMF: 2009
Har sittet i valgnemnda fra 2019
Han seiler i dag i Transocean
Han er innstilt til valgnemnden.

Audun Risahagen, 63 år.
Innmeldt i AAMF:
Har sittet i styret i AAMF i flere perioder.
Har sittet i forbundsstyret, leder i regionene i DNMF.
Elektriker på Volda Sykehus
Han er innstilt til valgnemnden.

Valgseddel henter du her