NB! LES DETTE FØR DU BEGYNNER:
Sett et tydelig x (KRYSS) ved den kandidaten du vil stemmer på. Styret skal bestå av, En Leder, EN nestleder (1) TRE (3) styremedlemmer og TRE (3) vara, max. 8 kryss. Feil avstemming forkastes. Ved forhåndsstemming forkastes stemmeseddel som er påført alt annet enn kryss. Forhåndsstemmene vil bli åpnet og talt opp på årsmøte samtidig som øvrige stemmesedler. Evt. spørsmål kan rettes til valgkomiteen.

valgseddel