Sammen med medlemmer av lokalforeningen, fikk også avgangselevene fra Fagskolen i Ålesund sjansen til å delta i denne unike opplevelsen.

Arrangementet i regi av leder i Ålesund Maskinistforening, Tomas Slotsvik, markerte en flott mulighet til å knytte tettere bånd til kommende fagfolk og studenter. Ombord på Havila Capella, et moderne skip kjent for sin miljøvennlighet, ble det arrangert møter og en informativ presentasjon av Frank Winnberg.

I møterommet på skipet delte Winnberg sin kunnskap og erfaring med elevene, og ga dem verdifulle innsikter i maritime yrker. Samtidig som han diskuterte de ulike aspektene ved yrket, ble det også tid til spørsmål og svar, hvor studentene fikk muligheten til å lære mer om maskinistforeningens rolle og hvordan de kan dra nytte av det i fremtiden.

Det var imidlertid ikke bare teori som ble dekket under denne bemerkelsesverdige dagen. Ålesund Maskinistforening hadde også planlagt en spennende omvisning i maskinrommet og på broen. Her fikk alle førstehåndsopplevelsen av skipets imponerende teknologi og avanserte systemer.

Skipene til Havila er kjent for å være svært klimavennlige, og det var en unik mulighet for elevene å se hvordan disse skipene bidrar til å redusere miljøavtrykket i sjøfarten. Havila Capella kan seile i opptil 4 timer uten å slippe ut skadelige utslipp, noe som er en imponerende prestasjon i dagens miljøbevisste verden.

Denne turen var derfor mer enn bare en utflukt. Den representerte en brobygging mellom utdanning og bransje, og ga studentene verdifull innsikt i hvordan de kan bli en del av det maritime fellesskapet i Ålesund. Ålesund Maskinistforening har demonstrert sitt engasjement for å fremme maritime yrker og sørge for at kommende generasjoner har de nødvendige verktøyene og kunnskapen for å lykkes i bransjen.