Bergen maskinistforening gjennomfører årsmøte 21. mai kl. 18. Møtet blir gjennomført digitalt.

Dagsorden
Sak 1. Foreningen og Eiendommene:
Årsberetning og Regnskap i revidert stand, 2020
Sak 2. Foreningen: Budsjettforslag for 2021
Sak 3. Forslag til Årsmøtet fra styret
Sak 4. Innkomne forslag fra medlemmer
Sak 5. Valg

Her finner du mer informasjon om årsmøtet og gjennomføringen