Rune Larsen, formann i Bergen maskinistforening (Bmf), mener at det er viktig at alle medlemmer i Dnmf får øynene opp for lokalforeningene, og ikke tenker at disse kun er for ikke-yrkesaktive medlemmer.  

Han understreker at alle medlemmer er velkomne.
- Men vi savner tilvekst av aktive medlemmer også i Bergen maskinistforening, kanskje spesielt blant de seilende. 

- Av medlemsfordeler i Bmf kan nevnes gunstig leie av lokale for barnedåp, konfirmasjon, bryllup, runde dager og andre festiviteter og sammenkomster. Vil selvsagt også nevne vår attraktive leilighet i Spania som er til bruk kun for våre medlemmer, og er nærmest full booket ut neste år, sier Rune Larsen, formann i Bergen maskinistforening. 

Bergen maskinistforening har også egen nettside for medlemmer og andre interesserte.

Aktiviteter resten av året er i tillegg til faste sammenkomster i vår aktive pensjonist gruppe, juletallerken 08. desember og den tradisjonelle markering av vår stiftelsesdag 27. desember.

Under ligger bilder fra årssammenkomsten 11. november.