BERGENS MASKINISTFORENING
Avholder sin 151. ordinære GENERALFORSAMLING
Mandag 6. mai kl. 18
i foreningens lokaler i Lille Markeveien 13.

Vanlige årsmøtesaker. Forslag må være
foreningen i hende senest mandag 22. april.
Tradisjonell servering og sosialt samvær.

Se Dagsorden og mer info på www.bemafo.no
VEL MØTT!   STYRET