Leder av næringsområdet er Lasse Westby, og hans nestleder er Sindre Wiers.

Kontaktinformasjon:

Lasse Westby

Leder

lasse525@dnmf.no

95894138

Frode Halvorsen

Utvalgsmedlem

fjo-saf@dnmf.no

90299679

Hans Henrik Bakke

Utvalgsmedlem

h-hen-b@dnmf.no

94523147

Petter Rørvik

Utvalgsmedlem

pan-roer@dnmf.no

92054441

Rune Kristiansen

Utvalgsmedlem

rune.kristiansen88@dnmf.no

47395152

Stian Frislie

Utvalgsmedlem

Stianfrislie@dnmf.no

41789760

Kåre Pettersen

Vara

Kapettersen@dnmf.no

92859440

Rune Follnes

Vara

fjo-saf@dnmf.no

91894875