Nyttige lenker
 
Tariffoppgjøret - slik foregår det. Oversikt over et vanlig tariffoppgjør trinn for trinn fra tariffkonferanse til forhandling, mekling og streik. 
Nyttig å vite om forhandling, streik og permittering. Slik forholder du deg under forhandling, mekling og streik. 
Streik - vanlige spørsmål Her finner du de viktigste svarene. 
Ordliste - tariffoppgjøret A til Å  Lønnsnemnd og plassfratredelse, vet du hva det betyr? Her er uttrykkene du bør kjenne. 
Informasjon til medlemmene under et oppgjør  Mange medlemmer savner informasjon om hva som kreves og hva som skjer under forhandling og mekling. Her er noen av grunnene til at det kommer lite informasjon underveis. 

Lov- og regelverk:
DSO overenskomst og Hovedavtale
Arbeidsmiljøloven
Arbeidstvistloven
Lov om lønnsplikt ved permittering (Permitteringslønnsloven)