Partene møttes onsdag til forhandlinger. Partene er i mål og alle tre sjømannsforbundene er enige. Det ble enighet om følgende punkter:

  • enighet om strukturtrekket.
  • enighet om pelagisk trål.
  • utvidelse av sykepenger fra 6 til 9 måneder.
  • enighet om et generelt tillegg på 5 prosent.
  • enighet om å opprette et utvalg som skal se på AFP samt pensjonen generelt innen fiskeri.