Det vil bli gjennomført nye møter med forhandlingsutvalgene, fordi koronasituasjonen har gjort at det er nødvendig å gå igjennom arbeidet på nytt.

Forhandingene innen fiskeri tas opp på nytt.

 

Forhandlingsutvalget på fisk er:

Hans Ole Johansen; mobil 93025947, epost hans.ole.johansen@outlook.com

John-Håvard Vike; mobil 91708998, epost jhvike@hotmail.com

Arild Magne Tharaldsen; mobil 97608700, epsot maskin@knester.no

Johan Sandøy; mobil 93048089, epost smejohan@hotmail.com

Espen Vike; mobil 95761577, epost espenvike6@hotmail.com

Bård Hagen; mobil 95551555; epost bardhagen@me.com

Bjørn Sætrevik, vara: mobil 91347602; epost bjosaetr@online.no

Terje Ekornåsvåg; mobil 41696396; epost tekorn@hotmail.com