Forbudsstyret var innkalt til ekstraordinært styremøte i dag formiddag. Eneste sak på agendaen var streikebdragssatsen.

Vedtaket er sålydende:

  • Streikebidragssatsen skal gjelde hele landsmøteperioden.
  • Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling.
  • Det utbetales streikebidrag til medlemmet med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i streik. Bidraget blir utbetalt med kr 1400,- pr tapt arbeidsdag etter skiftplan, og tilsvarende kr 1400,- pr opparbeiding av lønnet fridag.
  • Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon»

Protokollen ligger som eget dokument i menyen.