Meklingen foregikk parallelt med de øvrige sjømannsorganisasjonene som også aksepterte resultatet.

Riksmekleren fant grunnlag for å fremme forslag til skisse som partene aksepterte og protokollen ble undertegnet.

Resultatet er en ramme på 3% fordelt på heving av satsene i hyretabellene med 2,94% + 0,06 på AFP.

Møteboken er tilgjengelig her

Har du spørsmål vedrørende resultatet av meklingen, ta kontakt med områdeansvarlige Svein Roger Mandal på mobil: 917 88 312 eller srm@dnmf.no.