Dnmf, sammen med de to andre sjømannsorganisasjonene NSOF og NSF, startet i dag forhandlingene om ny avtale med Kystrederiene.

I år er det hovedoppgjør. Forhandlingene foregår i Bergen, og det er satt av to dager til forhandlingene.

Fra Dnmf deltar leder av forhandlingsutvalget, Tom George Darlington, og områdeansvarlig i forbundet, Frank Winnberg.

Det vil ikke bli informert om noe fra forhandlingene før de er avsluttet onsdag.