Den aller første tariffkonferanse for Dnmf sine medlemmer i Kystrederiene ble avholdt 9. og 10. juni på Maritimt Hus i Oslo.

Tariffkonferansene er påpne for alle medlemmer på det aktuelle området, og alle medlemmer kan sende innspill til konferansen, for å sikre at alle kan bidra i planleggingen av forbundets jobb frem mot forhandlingene og gjennomføringen av forhandlingene med arbeidsgiveren.

Områdeansvarlig, Frank Winnberg deltok under konferansen, og skal følge opp utvalget frem mot forhandlingene i september. Svein Roger Mandal, som har hatt ansvaret for Kystrederiene i en årrekke deltok også, men han går av med pensjon nå i juni.

På tariffkonferansen gikk de igjennom prosessene rundt forhandlingene, det ble diskutert kravliste og valgt nytt forhandlingsutvalg.

Det nye forhandlingsutvalget består av disse:
Leder: Tom George Darlington, Sølvtrans Gristad
Nestleder: Ivar Helge Drågen, Frøy Akvaressurs
Ivar Willy Hestø, Norsk fisketransport AS
Fredrik Urke, Rostein AS