Forhandlingene mellom Dnmf og Kystrederiene ble gjennomført 20. september. Forhandlingene gjennomføres av seilende for de seilende på området. Forhandlingene ble gjennomført parallelt og samtidig med de øvrige sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus. Forhandlingsutvalget brøt forhandlingene og saken ble satt til mekling. Meklingen ble gjennomført hos Riksmekleren 10. og 11. november. Meklingen ble gjennomført av forhandlingsutvalget. Forhandlingsutvalget anbefalte forbundsstyret å sende riksmeklerens forslag på uravstemming.

Uravstemmingen ble sendt ut 15. november og avsluttet 30. november ved midnatt. 
Stemmeberettiget er de seilende medlemmene på området.

Det fremgår av vedtektene at:

«6.9. Dersom et flertall av de stemmeberettigete har  stemt ja, så er forslaget godkjent. Hvis færre enn halvparten av de stemmeberettigete har stemt ja, må minst to tredeler av de stemmeberettigete ha deltatt i uravstemningen for at resultatet skal være bindende. Er ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen kun rådgivende.»

58 prosent av medlemmene på området valgte å bruke stemmeretten sin. 56 prosent stemte JA og 44 prosent stemte NEI.

Forbundsstyret i Dnmf avholdt i dag fredag 2. desember, et ekstraordinært forbundsstyremøte, der de behandlet godkjenning av Hovedtariffoppgjøret for medlemmene dekket av tariffavtalen mellom Dnmf og Kystrederiene. Forbundsstyret valgte å følge anbefalingen fra flertallet, og et enstemmig forbundsstyre godkjente hovedtariffoppgjøret. 

Resultatet av meklingen kan du lese i sin helhet her