Bakgrunnen er at enkelte rederier benytter denne overenskomsten for arbeid om bord i store skip. Dette medfører dårligere vilkår for maskinoffiserer enn det som følger av den ordinære overenskomsten med Kystrederiene.

Dnmf mente at overenskomsten for service og flerbruksfartøyer har begrenset virkeområde til mindre service- og flerbruksfartøyer. Protokoll av 10.5.2018 fra forhandlinger mellom Dnmf og Kystrederiene om opprettelse av service- og flerbruksoverenskomsten har definert at dette gjelder mindre fartøyer. Etter Dnmfs oppfatning er heller ikke stilling som maskinoffiser omfattet av overenskomsten for service og flerbruksfartøyer, og det finnes heller ingen hyretabell for maskinoffiser til overenskomsten. 

Partene kom ikke til enighet, men fortsetter dialogen fremover.