Meklingen gjennomføres parallelt og samtidig med de to øvrige sjømannsorganisasjonene.

Det er riksmekler Hanne Sofie Bjelland som leder og gjennomfører meklingen.

Partene har frist til å komme frem til enighet midnatt 30. november.

Det foreligger taushetsplikt fra meklingen og vi ber medlemmene følge med på facebook for informasjon om meklingens avslutning.

De medlemmer som er omfattet av første eventuelle streikeuttak har fått direkte beskjed om dette med informasjon om hvordan de eventuelt skal forholde seg i forbindelse med streik, og hvordan de skal søke streikebidrag. Øvrige forholder seg som vanlig.

Forhandlingsdelegasjonen til Dnmf ledes av forhandlingsleder i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson. Med seg har hun leder av forhandlingsutvalget, Bjørn Inge Kleppe, områdeansvarlig Svein Roger Mandal, rådgiver Frank Winnberg og assisterende direktør Håkon Eidset.

For spørsmål ta kontakt med områdeansvarlig Svein Roger Mandal på mobil: 917 88 312 eller forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson på mobil: 41 44 18 18.