- Der traff vi mange hyggelige maskinister som trives godt med å jobbe på ferge. Vi diskuterte alt fra tilpasset skiftordninger og hvordan hverdagen arter seg på el-ferger kontra konvensjonelle ferger, sier rådgiver Frank Winnberg.

Han forteller at det er flere som lurer på hvordan man for eksempel skal forholde seg til landstrøm og ladestasjoner.

- Vårt svar i Dnmf er at maskinisten skal holde seg ombord, og har ingenting med anlegget på land å bestille, sier han.

Ulf Brekke sier at de gjorde alle de traff oppmerksom på at det er landsmøte i September 2022 og oppfordret dem til å nominere delegater.

- Alle har anledning til å nominere enten seg selv eller en annen som delegat til landsmøtet, sier Brekke.

- Ellers så var alle svært glade for at det endelig ser ut til å bli ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Dnmf har spilt en stor rolle i disse diskusjonene og det ville aldri ha blitt noe av uten sterke fagforeninger, sier Brekke.

Begge kan fortelle at de de snakket med var ganske fornøyde med sin egen jobbsituasjon, og trakk fram mye fritid med familien, som en grunn som var viktige for at de valgte å jobbe på ferge.

Frank og Ulf lover at de kommer plutselig tilbake på skipsbesøk!