De 3 sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus: Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund har brutt forhandlingene med NHO Sjøfart klokken 19:30 den 26.04.2024.

Arbeidsgiversiden fant ikke å kunne møte oss på våre viktigste krav og bruddet var et faktum.

Vi søker nå riksmeklers hjelp og saken går dermed til mekling.

Mere informasjon kommer på et senere tidspunkt.