paragraf24

Det er dessverre fremdeles enkelte rederier i havbruksnæringen som benytter skipsmotormekaniker som ansvarshavende maskinist på skip med over 750 Kw fremdrifteffekt installert.

Å benytte personell som ikke er mønstret i stilling som maskinoffiser til vaktfunksjon på skip over 750 kw er ikke bare ulovlig, men det er også tariffstridig å benytte personell uten behørig sertifikat til stillingen.

Dnmf vil følge utviklingen nøye og våre tillitsvalgte bes om å melde fra til forbundet ved alle avvik. Det skal føres lokal forhandling med rederiet som protokollføres, og forbundet vil deretter løfte tvisten videre til arbeidsgiverorganisasjonen for sentral forhandling i samsvar med hovedavtalen. Ingen avvik fra § 24 kan aksepteres!