Områdeansvarlig for ferge- og lokalfart, Ulf Brekke, hadde fredag innkalt de tillitsvalgte til møte, for å diskuter aktuelle problemstillinger og informere om arbeidet i forbundet sentralt. 

Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson, holdt orientering om det forbundet jobber med vedrørende sikkerhet og beredskap inklusive forbundets arbeid med Koronaspesifikke utfordringer og resultater. Bengtsson gjennomgikk nærmere om arbeidet med norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, Holmefjordutvalget/Maritimt utvalgs innstilling og Stortingets vedtak og det videre arbeidet.  Arbeidet med spørsmål og utfordringer i forbindelse med det grønne skiftet ble gjennomgått. 

De tillitsvalgte tok også opp, og diskuterte aktuelle saker som de ønsket å ta opp med forbundet.