Forhandlingsutvalget for NHO Sjøfart 2022-2024. Fra venstre: Thomas Rakstang (vara), Anders Ödman, Anders Gjestad, Jan Marcussen, Øyvind Oksnes (vara), Anders Fredriksen og Jan Roger Guldberg, leder. Nestleder Kjetil Bjarne Hov var ikke til stede på konferansen. Foto: Frank Winnberg
Forhandlingsutvalget for NHO Sjøfart 2022-2024. Fra venstre: Thomas Rakstang (vara), Anders Ödman, Anders Gjestad, Jan Marcussen, Øyvind Oksnes (vara), Anders Fredriksen og Jan Roger Guldberg, leder. Nestleder Kjetil Bjarne Hov var ikke til stede på konferansen. Foto: Frank Winnberg

Årets tariffoppgjør er et hovedtariffoppgjør, der hele overenskomstene står til forhandling. 
Dnmf forhandler samtidig med de to øvrige sjømannsorganisasjonene 20. og 21. april.

Alle medlemmer og tillitsvalgte som seiler på området er invitert til tariffkonferansen. 
På konferansen gikk vi igjennom
•    Frontfaget
•    TBU – tallene
•    Resultater 
•    Prognose
•    Forhandlingene
•    Mekling
•    Streik

Tariffkonferansen behandler alle innkomne krav, prioriterer disse og velger nytt forhandlingsutvalg.

Det nyvalgte forhandlingsutvalget besitter forhandlingsfullmakten. Forhandlingsutvalget for NHO Sjøfart 2022-2024 består av Jan Roger Guldberg, leder; Kjetil Bjarne Hov, nestleder; medlemmer av utvalget er også Anders Fredriksen, Anders Ödman, Anders Gjestad og Jan Marcussen, . Varamedlemmer er Thomas Rakstang og Øyvind Oksnes. 

Forhandlingene gjennomføres av seilende på området ved det valgte forhandlingsutvalget på vegne av alle medlemmene på overenskomstene og med forhandlingsleder fra administrasjonen.