Møtet foregikk i lokalene til NHO Sjøfart. Her ble det diskutert diverse krav som partene ble enige om under forhandlingene skulle tas opp senere.