Forbundene krevde kjøpekraft heving for medlemmene og NHO Sjøfart kunne ikke møte oss på dette.

I tillegg har vi hatt fokus på Redningsselskapet og fremmet flere tydelig og viktige krav for medlemmene som NHO Sjøfart ikke kunne imøtekomme.