Hovedtariffoppgjøret mellom Dnmf og NHO Sjøfart startet i dag torsdag 3. september kl.10:30, og avsluttes senest i morgen fredag 4. september ved midnatt.

Forhandlingene foregår parallelt med de to andre sjømannsorganisasjonene.

På grunn av koronapandemien gjennomføres forhandlingene i tråd med myndighetenes anbefalinger og NHOs regelverk, slik at engere utvalg sitter i NHO huset, det øvrige forhandlingsutvalget sitter på Maritimt Hus med Teamslink til møterommet i NHO. Forbundsleder er med som observatør i forhandlingene via Teams.

I Dnmf er det forhandlingsutvalgene som sitter med forhandlingsfullmakten.

Forhandlingsleder er administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. Leder av forhandlingsutvalget er Anders Gjestad, og nestleder i forhandlingsutvalget er Jan Roger Guldberg. Det øvrige forhndlingsutvalget består av Anders Ødman, Jan Marcusen, Kjetil Bjarne Hov. Ulf Brekke og Helene Brandal er tilstede som rådgivere.