- Det var derfor gledelig at vi i dag kl. 1300 kunne signere protokollen som gir de ansatte i redningsselskapet et realt «sjøløft», sier lederne i de tre sjømannsorganisasjonene, Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund), Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) og Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund,

De sentrale forhandlingene gikk i lås på fredag, men ble krevd gjenopptatt av sjømannsorganisasjonen lørdag.

Lederne hadde deretter flere møter med Redningsselskapet gjennom helgen og partene ble til slutt enige om en helhet som gjorde at man kunne finne fram til en løsning på årets utfordrende lønnsoppgjør.

Fra de sentrale forhandlingene med NHO sjøfart ble det fremforhandlet følgende;

Beredskapstillegget

økes til faktor 0,26. Økning i tillegget har vært en prioritert sak da man ikke har opplevd den progresjon i tillegget som man hadde forventet etter at tillegget ble innført i 2010.

Definisjon av overtidsarbeid:
Innslagstidspunkt: 2100-0600.  Type arbeid: Alle oppdrag som ikke er SAR eller som er definert i overenskomstene. Endringen inneholder ingen økt kompensasjon, men ved å ta de inn i den sentrale overenskomsten og ikke la den reguleres ved en særavtale så sikrer man at man ikke ensidig kan si opp denne. Sjømannsorganisasjoner tok med seg kravet om overtidskompensasjon inn til Riksmekler under meklingen i 2018.

Midlertidig ordning i Redningsselskapet, der godtgjørelse for ekstratjeneste økes fra 2/30 til 3/30del av månedslønn, forlenges med 6 måneder. Vi håper å fortsette med å jobbe frem dette til et permanent tillegg for ekstratjeneste.

Vi har alle egne utfordringer i forhold til hvordan vi kan disponere vår fritid i forhold til famille, egen arbeidsbelastning mm. Våre tillitsvalgte har lenge vært tydelig på hva som må til for å løfte RS til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Det handler både om penger, men også om fleksibilitet i hverdagen. Dette har man vært i dialog med ledelsen i RS om og det er derfor særs hyggelig at deres innspill blir tatt med i prosjektet Sjøløftet.

Det har under forhandlingene vært kontakt med Redningsselskapets ledelse for å få innsikt i hva de legger inn i «sjøløftet» som de har varslet overfor våre medlemmer. Det var når man la sammen hva de sentrale og lokale tillegget ville gi at man kunne se hele lønnsoppgjøret for 2020 i et helhetlig perspektiv. Vi takker Ledelsen i RS for deres bidrag til å løse den fastlåste situasjonen som oppstod under oppgjøret.

- Kort oppsummert. Gratulasjoner til våre tillitsvalgte som både har jobbet og lokalt og som deltok i forhandlingsutvalget under de sentrale forhandlingene, avslutter Hege-Merethe Bengtsson, Johnny Hansen og Hans Sande.