Det inviteres til digitalt møte for de tillitsvalgte på følgende områder: 

•    Maskinoffiserer på NOR-registrerte bøyelastskip 
•    NOR registrerte Ferger i Nord - og Østersjøfart 
•    Maskinoffiserer på NOR-registrerte skip i virksomhet som kabelleggingsskip 
•    Maskinoffiserer på NOR–registrerte skip (4. avtalen)

 

Når:
Møtet er på teams torsdag 20. januar kl. 10:00 


Innkalling kommer per epost til den enkelte. 
 
Tema: 
Har du spørsmål til forbundet du ønsker svar på? 
Meklingen og resultat
Forhandlinger og tariffkonferanse 
Hovedoppgjør 2022

Fra administrajsonen stiller: 
Administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson, og områdeansvarlig NOR: Helene J. Brandal 

Hvis det er ønsker om å ha møte med administrasjonen for alle medlemmer, i det enkelte rederi, avtales dette med hovedtillitsvalgte i rederiet som avtaler tidspunkt med oss. 

Det er til enhver tid mulig å ta kontakt med oss for å avtale medlemsmøter. 

Kontaktinfo i menyen