Dnmf forhandler samtidig og parallelt med NSOF og NSF. 

Forhandlingene gjennomføres av de seilende for de seilende ved Trym Harald Lokander og Bernhard Angell Møvik og ledes av administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. Fra administrasjonen møter også områdeansvarlig og assisterende direktør Håkon Eidset.

Det foreligger taushetsplikt under forhandlingene. Det vil bli informert om resultatet så snart det foreligger. Følg med på nettsiden og facebook.