På dette formøtet ble forhandlingsutvalget enige om hvilke krav de skal sende til forhandlingen, som skjer i januar.