Et slikt møte er en ypperlig anledning til å drøfte og ta opp saker som man er opptatt av lokalt, og eventuelle utfordringer man har. 

I møtet med hovedtillitsvalgt på Havila Shipping så vi blannet annet på noen bestemmelser i overenskomsten, rollen som tillitsvalgt, pensjon, samt lokale forhandlinger. 

Dersom du ønsker et slik møte med rådgivere enten alene som tillitsvalgt eller sammen med medlemmene i rederiet er det bare å ta kontakt med din områdeansvarlig. 

Du finner kontaktinfo til våre områdeansvarlige på denne lenken