Dato for mellomoppgjøret 2021 er satt til mandag 8. november kl. 11.00 i lokalene til Norges rederiforbund.

Tema for et mellomoppgjør er alene lønnstillegg.