Årets oppgjør på NOR Utenriks-området er i gang. Forhandlingene startet i lokalene til Norges Rederiforbund i formiddag, klokken 11. Forhandlingene gjennomføres samtidig og parallelt med de øvrige to sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus.

Forhandlingene skal være ferdigstilt senest midnatt i morgen kveld, den 27. oktober.

Forhandlingsutvalget ved oppstart består av:
Vidar Johan Vartdal, leder av forhandlingsutvalget
Trym Harald Lokander, nestleder
Mogens Larød 
Bernhard Møvik
Cato Ree Johansen 
Berit Sandli

Forhandlingssjef er Hege-Merethe Bengtsson. Med under forhandlingene er også, fra administrasjonen, områdeansvarlig Helene J. Brandal.

Det vil ikke bli informert fra forhandlingene før partene er ferdige med forhandlimgene.