Vi er tilfreds med et oppgjør som sikrer våre medlemmers kjøpekraft.
For NOR offshore service-overenskomsten gis et generelt tillegg per 1. november 2023 på 6,5 prosent.

For NOR-registrerte ferger i Nord- og Østersjøfart, og øvrige NOR Utenriks overenskomster, gis et generelt tillegg på 5,8 prosent med virkning fra 1. november 2023.

For stillinger med fastlønn legges det generelle tillegget på basislønnstabellene eller lokalt avtalt fastlønn. Alle overenskomstenes kronetillegg inkludert kostpenger økes samme prosentsats.