Partene har blitt enige om å gjennomføre forhandlingene om Nordisk NIS den 24. mars. Forhandlingene gjennomføres digitalt på Teams.