Det er parallelle og samtidige forhandlinger med de øvrige sjømannsorganisasjonene.

Detter er mellomoppgjøret 2021 som nå forhandles.

Oppgjøret blir gjennomført i lokalene til Norges rederiforbund i Oslo.

Fra Dnmf møter forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson, rådgiver Håkon Eidset og forbundsleder Jarl Gunnar Faksvåg.

Det er satt av en dag til forhandlingene.

Det er ikke adgang til å informere fra forhandlingene underveis, men følg med på våre nettsider og Facebook for informasjon om resultatet.