Det er erklært brudd i forhandlingene mellom Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene i årets hovedtariffforhandlinger.

Partene har blant annet diskutert økonomi og pensjon.

For Dnmf var avstand mellom tilbud og krav stor til at forbundet kunne akseptere tilbudet som lå på bordet.

For Dnmf har områdeansvarlig og maskinsjef, Svein Roger Mandal, og advokat Knut Walle-Hansen, deltatt i forhandlingene.

De tre sjømannsorganisasjonene har forhandlet samtidig med Kystrederiene.