Regjeringen varslet mandag morgen at den likevel går inn for å forlenge permitteringsordningen til 1. juli i år.

Administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Dnmf, sier at forbundet er positivt til at regjeringen har utvidet permitteringsadgangen til 1. juli 2021.

- Dette er av særlig betydning for mange av våre medlemmer i reiseliv og passasjertrafikk som er permitterte.