IMO avholder sitt KV 19 utsatte Maritime Safety Committee nr. 102 fra 4 til 12. november. Møtet foregår på nettet.

Det er denne hovedkomiteen som offisielt godkjenner all tekst fra underkomiteene og under første dag var HUMAN ELEMENT, TRAINING AND WATCHKEEPING (STCW) sitt arbeid på agendaen for godkjenning.

.7 approve that the draft definition of "high-voltage" be included in STCW regulation I/1, with a view to adoption (paragraph 12.21 and annex 7);
«High-voltage means an alternating current (AC) or direct current (DC) voltage in excess of 1,000 volts.»
.8 approve the draft amendment to section A-I/1 of the STCW Code on the inclusion of the capacity "electro-technical officer" in the definition of "operational level", as a consequential amendment to the introduction of this capacity as part of the 2010 Manila Amendments, with a view to adoption (paragraph 12.23 and annex 8);


STCW Section A-I/1 Definitions and clarifications vil nå ergo inneholde teksten:

.3 Operational level means the level of responsibility associated with:
.3.1 serving as officer in charge of a navigational or engineering watch or as
designated duty engineer for periodically unmanned machinery spaces or as
electro-technical officer or as radio operator on board a seagoing ship...SAMT:
High-voltage means an alternating current (AC) or direct current (DC) voltage in excess of 1,000 volts

Takk for all støtte blant de seilende, spesielt Dnmf Elektrikerforum.

Nå er arbeidet som startet i 2014 endelig i boks internasjonalt, nå må vi sammen få alle rederiene til å forstå også denne sikkerhetsregelen!