30.04.2015 
​Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Unio kommune og KS kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble om lag tre prosent.

 
I fjorårets tariffoppgjør, som var et hovedtariffoppgjør, valgte partene å se 2014 og 2015 i sammenheng. I fjor ble det derfor forhandlet fram tillegg også for 2015. Partene er nå blitt enige om at disse tilleggene blir det endelige økonomiske resultatet for i år. Resultatet av oppgjøret i kommunal sektor er noe bedre enn det som til nå er framforhandlet i andre tariffområder.


Nytt lønnssystem

Fra 1. mai 2015 blir det innført et nytt lønnssystem som erstatter dagens minstelønnssystem. Det nye systemets grunnprinsipp er at arbeidstakerne skal være sikret lønnstillegg ved hvert ansiennitetsopprykk. Dette sikres ved at tillegget blir gitt uavkortet og uavhengig av om vedkommende har lokale tillegg eller ikke.