Unio har i dette oppgjøret fått til bestemmelser som gir bedre mulighet til å få permisjon med lønn ved opplæring, utdanning eller videreutdanning.

Løsningen som foreligger gir en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er det samme som ble fremforhandlet i kommunesektoren. Men siden det er lavere overheng i Oslo, gir dette mer i kroner og øre.

Alle får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4 400 kroner, med virkning fra 1. mai.

En annen viktig sak, som det er enig om, er at pensjon nå endelig blir tariffestet – med forhandlings- og streikerett, slik det er i andre offentlige tariffområder.