De tre sjømannsorganisasjonene ble etter mekling på overtid 27. november 2020 enige med Kystrederiene i årets hovedoppgjør. Oppgjøret var tydelig preget av resultatet av omleggingen av pensjonsordningene.
Lønnsoppgjøret gikk dessverre til mekling da partene under de ordinære forhandlingene i oktober stod for langt fra hverandre og tilbudet fra Kystrederiene ikke var i nærheten av resultatet man hadde oppnådd i andre sammenlignbare segmenter hvor vi sikret økt kjøpekraft for våre medlemmer.
Hovedoppgjøret ble et pensjonsoppgjør
7. november 2019 vedtok Stortinget en ny sjømannspensjon ved virkning fra 1. januar 2020. Dermed ble alle sjøfolk født i 1970 eller senere omfattet av den nye, inntektsbaserte sjømannspensjonen. Som følge av denne endringen, måtte også de tariffestede ytelsespensjonsordningene endres.
Partene ble derfor enige om å avvikle dagens tilleggspensjon (den tariffestede ytelsespensjonen som gir utbetaling i perioden 60-67 år) og erstatte denne med en innskuddspensjon. Alle ansatte er dermed sikret en innskuddspensjon med minimum 3% innskudd av inntekt mellom 0 og 12 G, samt ytterligere 12% innskudd av den delen av inntekten som ligger mellom 7,1 og 12 G. (G=grunnbeløpet i Folketrygden, pt. kr 101 351). Allerede opptjente rettigheter i ytelsespensjonen blir omgjort til en fripolise som fortsatt vil komme til utbetaling i perioden 60-67 år.
Videre er det også enighet om å innføre privat AFP for sjøfolk som omfattes av den (nye) inntektsbaserte sjømannspensjonen, samt for dem som ikke er omfattet av sjømannspensjon.
- Dette innebærer at sjøfolk på Kystrederiene sine overenskomster er minimum sikret de samme tariffestede pensjonsordningene man har hos NHO Sjøfart og Norges Rederiforbund. Det var viktig for forbundene å sikre mest mulig like pensjonsordninger uavhengig av hvor man tjenestegjør, forklarer forhandlingslederne for de tre sjømannsorganisasjonene, Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund), Jan-Erik Lundby (Norsk Sjømannsforbund) og Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund)
Minimum 7 000 kr i lønnsøkning
Lønnsoppgjøret bygger på de fire kriterier som skal danne rammen for lønnsveksten, nemlig; Rederiets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
Med utgangspunkt i disse kriteriene ble partene enige om et generelt tillegg på 1,25% fra 1. oktober.
- Våre medlemmer er med dette sikret minimum en økning på mellom kr 7 000 og kr 9 000 i året i generelt tillegg. Tar vi med kostnaden knyttet til pensjonsomleggingen snakker vi om en ramme på 1,46% i «friske penger». Til sammenligning fikk frontfaget i størrelsesorden 0,3% i «friske penger», sier de tre forhandlingslederne.
- I tillegg til den fremforhandlede rammen vil lønnsøkning som følge av økte erfaringstillegg gi en ytterligere lønnsglidning på gjennomsnitt 0,67%. Videre ble også alle overenskomstens avledede satser og kronetillegg økt med 1,25%. Vi er derfor godt fornøyde med å ha landet et godt, men ansvarlig, oppgjør hvor vi også endelig fikk på plass på AFP, avslutter de tre forhandlingslederne.