International Transport Workers ’Federation (ITF) advarer kraftig mot at midlertidige vedtak under koronapandemien skal fortsette og bli til varige lover og regler. ITF frykter at dette vil føre til flere skipsulykker og miljøkatastrofer.

Dette er noen av konklusjonene i en ny rapport som er offentliggjort av ITFs Maritime Safety Committee. Rapporten har fått tittelen: Beyond the Limit: How Covid-19 corner-cutting places too much risk in the international shipping system

Medforfatter til rapporten og leder av Maritime Safety Committee, Odd Rune Malterud, sier at rapporten viser en ikke-bærekraftig trend fra aktører i bransjen, inkludert flaggstater, til å svekke skipssikkerhet av hensiktsmessighet, og ikke fordi det er nødvendig.

- Noen bransjeaktører presser på for unntak fra, eller direkte suspensjon av, viktige internasjonale regler. Disse reglene ble introdusert for å beskytte sjøfolkenes sikkerhet, liv og det marine miljøet. De er resultatet av å lære av tidligere hendelser; det være seg en ulykke; en drukning; et utslipp; eller død, sier Malterud.

- Ta eksterne inspeksjoner som et eksempel - vi motarbeider ikke bruken av dem til tekniske inspeksjoner når de er tryggere enn alternativet, for eksempel i bruk av drone-teknologi som kan erstatte risikable bemannede inspeksjoner av skipets konstruksjoner og tanker. Men det er helt uakseptabelt å se land som Norge tillate fjerninspeksjoner, der det forventes at mannskapet interpeterende og objektivt rapporterer om sin egen sikkerhet og sikkerhet på toppen av vaktoppgavene, påpeker Malterud.

- Gitt den økende maktubalansen som skyldes mannskapsendringskrisen, er mannskapet under et enormt press for å blidgjøre sine arbeidsgivere, som ofte er sjømanns eneste måte å komme av skipet etter måneder til sjøs. I tillegg - de fleste arbeidsgivere forventer at mannskapet skal gjennomføre disse inspeksjonsoppgavene på toppen av deres allerede overbelastede arbeidsmengde. Dette skal ofte skje når en sjømann skal holde øye med alles sikkerhet i tillegg, sier han.

Malterud sier at rapporten handler om hindre det som skjer gjennom at la endringer gå ut over sikkerheten og rettighetene til sjøfolkene.

- Nok er nok. Det er vår plikt som sjømannsrepresentanter å komme med denne advarselen, fordi det vi er vitne til akkurat nå bekymrer oss. Vi kan ikke med god samvittighet være selvtilfreds og la sjøfolkenes sikkerhet bli satt i fare. Skipsfartsnæringen er nå en tikkende bombe og nærmer seg en miljøkatastrofe, sier Malterud.

- Regjeringene vet hva som kan skje, og det er derfor vi har sett dem nekte å holde tilbake skip, som ikke følger regelverket, i egne havner. Dette til tross for at de samme regjeringene aksepterer at skip kan operere i andre farvann, selv om de ikke ønsker disse skipene i egne havne. Vel, hvis et skip er for risikabelt for havnene i Australia og Norge, da er det for risikabelt hvor som helst, sier Malterud.

Koordinator for ITF Seafarers and Inland Navigation Section, Fabrizio Barcellona, ​​sier at ITFs Crew Change Survey for september viser at sjøfolk er bevist den økende risikoen de lever under på sjøen.

- 73,3% av sjøfolkene som deltok i ITF-undersøkelsen, sa at de var bekymret for å være slitne og trøtte, mens 60,1% sa at det var mer sannsynlig enn ikke, at de eller deres besetningsmedlemmer ville være involvert i en ulykke som kunne skade menneskeliv og skade det marine miljøet, på grunn av tretthet eller utmattelse mens de er om bord. '

- Dette handler ikke bare om mannskapsbytte, men det er en del av historien, sier han.

- Regjeringenes begrensninger på reise og transitt har gjort det vanskelig å rekruttere sjøfolk, og noen i bransjen reagerer ved å pålegg mer og mer arbeid på den slitne og utmattede mannskapet som er igjen på skipene,sier Barcellona.

- Minimumsnivåer for sikker bemanning skal hindre at dette skjer, men flaggstater over hele verden ser bort fra sin rolle som de som skal holde øye og kontroll med mannskapene. Vi har redere som foreslår bemanningstall for skipene deres, som er godt under det som ville blitt ansett som sikker pre-pandemi, og flaggstatene stempler disse forslagene gjennom unntak, påpeker han.

- Samme arbeidsmengde skal gjennomføres og fordeles mellom et mindre antall sjøfolk. Resultatet er overarbeidede, stressede sjøfolk om bord, som ikke er fysisk eller mentalt uthvilt nok til å utføre sine plikter trygt. Disse sjøfolkene bekymrer seg dag og natt om faren for ulykker. Sjøfolk kan ikke klandres for ulykkene som skyldes den umulige situasjonen de blir satt i, påpeker Barcellona.

Barcellona sier at ITF og de fagforeningene som er knyttet til organisasjonen etterlyser at flaggstater og havnestater igjen håndhever reglene, hvorav de fleste er vedtatt og innført gjennom Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).

 - Vi forsto behovet for fleksibilitet tidlig i denne pandemien. Men det har gått seks måneder nå, og vi har nådd grensen for unntak, utvidelser og altfor praktiske tolkninger av disse livreddende reglene. Hvis ikke tiltak iverksettes, vil viu se tap av menneskeliv og uopprettelig skade på marine økosystemer, sier Barcellona.

- Pandemi eller ikke; vi kan ikke akseptere flere dødsfall på sjøen og skip som søler olje over de dyrebare havområdene. Det er konsekvensen av å tillate så mye risiko i bransjen, sier han.