8. mai markerer dagen for frigjøringen fra den tyske okkupasjonen av Norge og slutten på 2. verdenskrig.

Fra 2011 innstiftet regjeringen også dagen som vår veterandag, for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til våre militære veteraner.

Dagen er også den internasjonale røde kors dagen.

Ved inngangen til 1940-tallet var den norske handelsflåten den fjerde største i verden. Etter okkupasjonen av Norge 9. april 1940 ble flåten samlet i én organisasjon, The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship).
Handelsflåten var under alliert kontroll, og fraktet blant annet krigsmateriell, drivstoff og forsyninger. Det er estimert at mer enn 30 000 sjømenn var del av den norske handelsflåten i løpet av andre verdenskrig. 1939 – 1945.
3700 norske krigsseilere vendte aldri hjem.

Det norske maskinistforbund markerer også i år frigjøringsdagen med kransenedleggelse på krigsseilermonumentet på Bygdøynes. 

Takk for friheten!
Takk for Innsatsen!

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør

Som i 2020 gjennomføres årets markering digitalt. Følg markeringen ved å gå inn på denne siden: Frigjørings- og veterandagen 2021