Dnmf hadde to konkrete krav til strukturelle endringer i hovedtariffavtalen og selv om både NITO og Tekna hadde tilnærmet likelydende krav på et av våre krav, fikk vi ikke gjennomslag for dette.

Forhandlingssjefen er noe skuffet over at ikke noen av kravene ble innfridd, men det var viktig å få til en forhandlingsløsning på dette tariffområdet, noe vi fikk til.