En ny konvensjon trer i kraft i dag. En konvensjon som skal beskytte alle arbeidere mot vold og trakassering på arbeidsplassen. Fagforeninger over hele verden har kjempet for å få på plass denne banebrytende endingen i folkeretten. 

Gjennom mange år som aktivt medlem i ITF har Det norske maskinistforbundet deltatt for at en slik konvensjon skal komme på plass.

Vold og trakassering på arbeidsplassen er dessverre et problem over hele verden.  
Gjennom en global innsats har fagforeningene nå fått et viktig gjennombrudd.

25. juni 2021 trer folkerettskonvensjon,ILO-konvensjonen 190, i kraft. Den er dedikert til å stoppe vold og trakassering i arbeidsverdenen. 

Nå starter jobben med å få konvensjonen ratifisert. Foreløpig har Fiji og Uruguay ratifisert konvensjonen. Fire andre land vil ratifisere konvensjonen i løpet av det neste året, det er Argentina, Ekvador, Namibia og Somalia.

Norge har ikke varslet når vi vil ratifisere konvensjonen. Det var ikke mulig å få svar fra utenrikdsdepartementet i dag om hvor saken står.

Dnmf krever at Norge ratifiserer konvensjonen så raskt som mulig.