Nå skal alle som har jobbet på oljeinstallasjoner i Nordsjøen siden sjekkes for kreft. Det kan gi ny innsikt i alvorlige yrkesskader i kjemiske arbeidsmiljøer.

- Spørreundersøkelsen er relevant for alle yrkesgrupper som har jobbet offshore på plattform, boreskip eller lignende en eller flere ganger mellom 1967 og 2021, både kontraktør- og operatøransatte, yrkesaktive og tidligere yrkesaktive og de med lang og kort ansettelse (helt ned til 2 dager), sier prosjektleder Jo S. Stenehjem til Dnmf.
 
Han sier at Kreftregisteret ønsker å få svar fra så mange offshorearbeidere som mulig, slik at resultatene blir sikre og representative.

Nettskjema er en spørreskjema-løsning utviklet av Universitetet i Oslo. Denne løsningen tilfredsstiller de høyeste nasjonale kravene til personvern og benyttes til forskning av flere institusjoner, deriblant Kreftregisteret.

Det brukes Bank-ID for sikker identifisering av respondentene. Opplysningene vil bli oppbevart trygt og ikke benyttet til andre formål enn forskning.

Les mer om hva Kreftregisteret ønsker med undersøkelsen her

Heng gjerne disse plakatene opp på din jobb, eller del ut til de du jobber sammen med:
Kreftregisteret om undersøkelsen på norsk og på engelsk