Dnmf forhandlingsutvalg består av Anders Gjestad leder av forhandlingsutvalget, Jan-Roger Guldberg nestleder av forhandlingsutvalget og Jan Marcussen, Kjetil Bjarne Hov og Anders Ødmann. Forhandlingsleder er Hege -Merethe Bengtsson administrerende direktør i Dnmf.

Dnmf har egen Hovedavtale med NHO og forhandler derfor selvstendig.
(De øvrige to sjømannsorganisasjonene var omfattet av de samordnede forhandlingene mellom LO/YS og NHO)

Resultatet av forhandlingene, som pågår på elektroniske plattformer, blir publisert så raskt det foreligger og informasjon sendt til htv i rederiet.

Oppstart NHO Sjøfart