På grunn av myndighetsbestemte regler om reise og møteaktivitet, så er det besluttet at revisjon av Nordisk NIS som skulle gjennomføres 14 januar 2021, er utsatt til 17. februar 2021.