Det lønner seg å ikke gi seg - Ole Storbukt har fått dom mot eieren av Marine Solution AS

Vi har arbeidet skrittvis for at Ole Storbukt skal få dekket sitt lønnskrav etter at han i 2018 tok et tidsbegrenset oppdrag som maskinsjef i Brasil i på et fartøy under bygging.

Første hinder var å få dom for kravet mot det norske bemanningsselskapet Marine Solution AS, noe som ble oppnådd sommeren 2019 i Sandefjord tingrett. Saken ble ført av advokat Knut Walle-Hansen.

Deretter fikk vi forhindret behandling i lagmannsretten, ved å insistere på at dette var et småkrav som ikke kunne ankes.

Deretter arbeidet vi med innkreving fra Marine Solution AS, som ikke ville betale etter at dommen hadde blitt rettskraftig. Det gikk så langt at vi på Storbukts vegne begjærte konkurs, som ble åpnet i 2020.

Da det ikke ble gitt noen dekning av kravet i konkursen, var vi i dialog med bostyrer, som i innberetningen fikk frem at eieren av Marine Solution AS hadde tatt ut betydelige pengesummer i tiden før konkursåpningen.

Ole Storbukt har deretter engasjert en advokat som har stevnet eieren for retten, og har nå fått dom mot eieren personlig.

Kravet har på grunn av renter og saksomkostninger vokst fra kr. 107 000 til kr. 296 000, inklusive saksomkostninger. Dommen kan ikke ankes uten samtykke fra lagmannsretten. Slikt samtykke gis normalt ikke.