Advokat Knut Walle-Hansen, Det norske maskinistforbund, fører saken mot Kystrederiene og Hordafor AS i en tvist vedrørende tilleggslønn maskinoffiserer.

Advokat for motparten er Tarjei Thorkildsen.

Saken belyses av begge parter med flere vitner.

Saken avsluttes i dag, og retten kommer med sin avgjørelse senere.

Saken kan følges på denne lenken.

frank og Knut
Frank Winnberg, områdeansvarlig, og
advokat Knut Walle-Hansen, i 
Arbeidsretten i dag.